CO ZROBIĆ ABY UMIEŚCIĆ REKLAMĘ?

I. USTALIĆ WŁAŚCICIELA OBIEKTU LUB TERENU, NA KTÓRYM CHCE SIĘ UMIEŚCIĆ REKLAMĘ.

II. SPRAWDZIĆ PROPONOWANĄ LOKALIZACJĘ REKLAMY W ZAKRESIE:

 1. Czy dla danej nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierające zasady umieszczania reklam lub zakazy
 2. Czy obiekt lub teren, na którym planujemy lokalizację reklamy, jest objęty ochroną  konserwatorską jako:
  • obiekt wpisany do rejestru zabytków,
  • obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków,
  • obszar wpisany do rejestru zabytków,
  • obszar ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

III. UZYSKAĆ ODPOWIEDNIĄ ZGODĘ WŁAŚCICIELA OBIEKTU LUB TERENU WRAZ Z USTALENIEM WARUNKÓW UMOWY, W TYM OPŁAT, W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA LOKALIZACJI.

IV. SPORZĄDZIĆ PROJEKT REKLAMY UWZGLĘDNIAJĄCY WYTYCZNE KONSERWATORSKIE ORAZ Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

V. UZYSKAĆ OPINIĘ WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY URZĘDU MIEJSKIEGO ŚWIDNICY.

VI. UZYSKAĆ:

 • POZWOLENIE ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA UMIESZCZENIE REKLAMY NA OBIEKCIE LUB W OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW (wniosek), LUB
 • UZYSKAĆ OPINIĘ ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA UMIESZCZENIE REKLAMY NA OBIEKCIE LUB W OBSZARZE WPISANYM DO DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW.

 

VII. DOKONAĆ FORMALNOŚCI W STAROSTWIE POWIATOWYM:

 1. Uzyskać decyzję pozwolenia na budowę dla reklam:
  • umieszczanych na obiekcie lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
  • wolnostojących reklam fundamentowanych.
 2. Zgłosić w trybie ustawy Prawo budowlane dla pozostałych reklam.

DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ UDZIELA:

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY
Urząd Miejski w Świdnicy - pokój nr 208 i 209
telefon kontaktowy:
74 856 28 63 lub 74 856 28 64

 • Telefon:
  +48 74-85-62-863

 • ul. Armii Krajowej 49
  58-100 Świdnica

OPINIOWANIE LOKALIZACJI I FORMY GRAFICZNEJ REKLAM

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I ARCHITEKTURY
pokój 208
tel.74-85-62-863

UMOWY DZIERŻAWY
GRUNTU

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
pokój 229
tel. 74-85-62-959

UMOWY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO,
UMOWY DZIERŻAWY TERENU

WYDZIAŁ DRÓG I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
pokój 309
tel. 74-85-62-896