SŁOWO WSTĘPU - LIST PANI PREZYDENT

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy, działający na terenie Miasta Świdnicy

Wyrażając troskę o jakość wspólnych przestrzeni w mieście Świdnica, które rzutują na wizerunek naszego miasta, jak i komfort życia,
a także działania w nim, chciałabym Państwa serdecznie zachęcić do współpracy w zakresie podnoszenia ich estetyki.

W dniu 11 września 2015r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Miasto podjęło pierwsze kroki w celu jej wdrożenia.

Ustawa ta daje gminie narzędzia prawne do uporządkowania przestrzeni miejskiej, w szczególności w zakresie umieszczanych reklam, ogrodzeń i małej architektury. Oceniając stan miasta, w szczególności jakość i miejsca rozmieszczenia reklam oraz przyjmując negatywne sygnały w tym zakresie ze strony mieszkańców, jestem przekonana, że ta sfera wymaga skonkretyzowanego działania.

Reklama to nie tylko problem estetyki miejsca, ale również podstawa działalności wszystkich podmiotów gospodarczych, instytucji chcących przekazać informację i innych osób wyrażających się w formie wizualnej. Chcielibyśmy zatem zachować pełny profesjonalizm
w przygotowaniu prawa miejscowego i tworzyć go przy udziale wszystkich zainteresowanych.

W związku z tym oddajemy do Państwa użytku zakładkę na stronie internetowej miasta Świdnicy, na której będziemy umieszczać wszelkie informacje, dotyczące podejmowanych przez Miasto działań i informacje niezbędne dla zainteresowanych wyrażaniem się w formie reklamy, oczekując uwag i propozycji w tym zakresie.

Jestem przekonana, że takimi działaniami wspólnie stworzymy przestrzeń, w której będziemy przebywać chętnie i z przyjemnością.

Z poważaniem
Prezydent Miasta Świdnicy
Beata Moskal – Słaniewska

img
  • Telefon:
    +48 74-85-62-863

  • ul. Armii Krajowej 49
    58-100 Świdnica

OPINIOWANIE LOKALIZACJI I FORMY GRAFICZNEJ REKLAM

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I ARCHITEKTURY
pokój 208
tel.74-85-62-863

UMOWY DZIERŻAWY
GRUNTU

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
pokój 229
tel. 74-85-62-959

UMOWY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO,
UMOWY DZIERŻAWY TERENU

WYDZIAŁ DRÓG I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
pokój 309
tel. 74-85-62-896