IDEA - WPROWADZENIE

Świdnica jest jednym z najstarszych miast Dolnego Śląska o ponad 750-letniej tradycji.

Zachowany średniowieczny układ urbanistyczny centrum miasta, piękne kamienice reprezentujące mieszaninę stylów, obiekty sakralne o niepowtarzalnych  wartościach, w tym Kościół Pokoju wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i gotycka katedra z jedną z najwyższych wież w Polsce, wszystko otoczone pierścieniem parków zrealizowanych na byłych fortyfikacjach.

To tylko namiastka wartości, które tworzą niepowtarzalny klimat miasta oraz sprawia, że odwiedza je wielu turystów.

Świdnica to przede wszystkim  miasto dla nas  mieszkańców, w  którym żyjemy, pracujemy,  wypoczywamy  korzystając  z  przestrzeni publicznych i oferty kulturalnej. Jest również dla osób miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, które oczekują  właściwych, dobrych warunków, pozwalających na dalszy rozwój ich firm.

Utożsamiając się z naszym Miastem, wszyscy jesteśmy zobowiązani do należytej dbałości
o jego historyczne i krajobrazowe walory w taki sposób, aby żyło się w nim nie tylko wygodnie, ale również w pięknym otoczeniu.

Jednakże forma wyrażania się w różnych dziedzinach życia, jaką jest reklama, zaśmieciła przestrzeń miejską, powodując chaos oraz naruszyła jego wyjątkowy charakter.

Z tego powodu Władze Miasta przystąpiły do działań, które mają za zadanie przywrócenie piękna naszej Świdnicy, nie tylko poprzez uporządkowanie nośników reklamowych i szyldów,
ale także zmierzających do podniesienia jakości wszystkich miejsc spotkań Świdniczan.

Głównym celem jest wypracowanie nie tylko precyzyjnych regulacji prawnych, dotyczących umieszczania reklam, które ostatecznie zafunkcjonują jako prawo miejscowe i będą obowiązywać na terenie całego miasta, ale również stworzenia właściwych mechanizmów stymulujących podnoszenie jakości form plastycznych.

Z racji reprezentacyjnej roli jaką pełni Rynek wraz z otoczeniem, będący wizytówką Miasta
i miejscem integracji społecznej mieszkańców oraz z uwagi na jego wartość historyczną (obszar historyczny Świdnicy wpisany do rejestru zabytków), szczególna troska i uwaga w pierwszej kolejności skierowana została właśnie na ten obszar.

Ideą jest tworzenie zasad i ich jednoczesne wdrażanie na mieniu miejskim oraz przy udziale zainteresowanych podmiotów, w taki sposób, aby ostateczne rozwiązania były dobrym kompromisem pomiędzy estetyką a potrzebami wszystkich użytkowników przestrzeni publicznych.

  • Telefon:
    +48 74-85-62-863

  • ul. Armii Krajowej 49
    58-100 Świdnica

OPINIOWANIE LOKALIZACJI I FORMY GRAFICZNEJ REKLAM

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I ARCHITEKTURY
pokój 208
tel.74-85-62-863

UMOWY DZIERŻAWY
GRUNTU

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
pokój 229
tel. 74-85-62-959

UMOWY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO,
UMOWY DZIERŻAWY TERENU

WYDZIAŁ DRÓG I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
pokój 309
tel. 74-85-62-896