DRUKI DO POBRANIA

WNIOSKI I PLIKI

 • Wytyczne konserwatorskie (Pobierz)
 • Wniosek o wydanie opinii w sprawie lokalizacji i formy graficznej reklamy (Pobierz)
 • Mapa z zasięgiem planów miejscowych (Pobierz)
 • Regulacje z planów miejscowych dotyczące reklam (Pobierz)
 • Informator LOG (Pobierz)
 • Graficzne wytyczne konserwatorskie (Pobierz)
 • Deklaracja dostępności (Pobierz)
 • Telefon:
  +48 74-85-62-863

 • ul. Armii Krajowej 49
  58-100 Świdnica

OPINIOWANIE LOKALIZACJI I FORMY GRAFICZNEJ REKLAM

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I ARCHITEKTURY
pokój 208
tel.74-85-62-863

UMOWY DZIERŻAWY
GRUNTU

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
pokój 229
tel. 74-85-62-959

UMOWY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO,
UMOWY DZIERŻAWY TERENU

WYDZIAŁ DRÓG I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
pokój 309
tel. 74-85-62-896