PRAWO MIEJSCOWE

USTALENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W obecnym stanie prawnym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są jedynym aktem prawa, w którym gmina reguluje i kształtuje przestrzeń publiczną m.in. w zakresie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych  oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane reklamy,  niezależnie od statusu władania terenem lub obiektem.

Tabela zawierająca regulacje prawne – zestawienie zapisów mpzp (pobierz)

zasięg mpzp
  • Telefon:
    +48 74-85-62-863

  • ul. Armii Krajowej 49
    58-100 Świdnica

OPINIOWANIE LOKALIZACJI I FORMY GRAFICZNEJ REKLAM

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I ARCHITEKTURY
pokój 208
tel.74-85-62-863

UMOWY DZIERŻAWY
GRUNTU

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
pokój 229
tel. 74-85-62-959

UMOWY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO,
UMOWY DZIERŻAWY TERENU

WYDZIAŁ DRÓG I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
pokój 309
tel. 74-85-62-896